top of page

Series 1271

Series 2001

Series 1204

Series 2007

אביזר עכביש צלע סדרה 1271

קטן

מיוצר מנירוסטה 316

אביזר עכביש צלע סדרה 2001

סטנדרט

מיוצר מנירוסטה 316

אביזרי עכביש מסדרה 1204

אורך זרוע 60 מ"מ, מפשק 120 מ"מ

מיוצר מנירוסטה 316

אביזרי עכביש מסדרה 2007

אורך זרוע 100 מ"מ - מפשק 200 מ"מ

מיוצר מנירוסטה 316

אביזרי עכביש מיוחדים לחזיתות זכוכית הנתמכות בכבלי נירוסטה

סדרה S250A

מיוצר מנירוסטה 316

ראשי חיבור קשיחים (RIGID)

ראשי חיבור כדוריים מתכווננים (ROUTEL)

מיוצרים מנירוסטה 316 - מתאימים לאביזרי עכביש לצרכים שונים

Series S250A

Routels 

ראשי חיבור

קירות זכוכית

אביזר עכביש “צלע” קל     מנירוסטה 316 בליטוש ידני.
ראשי העכביש מיוצרים כחלק אינטגרלי מהאביזר ומקנים לו

מראה הומוגני.
האביזר מיועד למעקות ומחיצות זכוכית פנים וחוץ - עובי זכוכית 8-12 מ"מ.

FSF-122A/124A

bottom of page