מחברים פרקיים

מחברי מעקה

מחברי נקודה

מחברים לזכוכית

כל המחברים מנירוסטה שאנו מספקים - מיוצרים מיציקות

נירוסטה 316 נקייה ובלתי חלידה.

האטמים שבאים במגע החיבור בין האביזר לזכוכית עשויים מטפלון או מגומי שחור עמיד במיוחד (בהתאם לאביזר).

זאת על מנת להבטיח עמידות האביזר בכל מזג אוויר ותנאי אקלים אפשריים.