top of page

משאבות רצפה | צירים הידראולים

ידיות

מעצורי דלתות

 

משאבות | ידיות | מעצורי דלתות

מגוון מחזירי דלת שאנו מייבאים הוא גדול -

משאבות רצפה סטנדרטיות ומיוחדות לצרכים מיוחדים. כל המשאבות עומדות בתקנים המחמירים ביותר ונהנות מתקופות אחריות ארוכות בשל אמינותם הגבוהה.

צירים מחזירים - ציר החזרה תחתון (במקום משאבת רצפה) שאינו דורש חציבה ברצפה וצירי צד עם החזרה במהירות מבוקרת.

איכות הידיות שלנו היא מהגבוהה ביותר שניתן למצוא.

המגוון הידיות כולל ידיות דחיפה, ידיות נירוסטה וידיות מנעול.

במגוון מעצורי הדלתות תוכלו למצוא גם מעצורים פסיבים וגם מעצורים אקטיבים.  

bottom of page