1/7
מנעולים

ZB-1888

Z-1888

נגדי למנעול מרכזי מאורך סטנדרטי לדלת זכוכית

מיועד לדלתות 8-12 מ"מ

ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

מנעול מרכזי מאורך סטנדרטי לדלת זכוכית

מיועד לדלתות 8-12 מ"מ

ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

ZB-1888
ZB-1888

נגדי למנעול מרכזי מאורך סטנדרטי לדלת זכוכית מיועד לדלתות 8-12 מ"מ ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

Z-1888
Z-1888

מנעול מרכזי מאורך סטנדרטי לדלת זכוכית מיועד לדלתות 8-12 מ"מ ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

OX 234

16000

16100

58500

OX 234
OX 234

ידית מנעול עם לשונית "נשר" כולל ידית חרוטה. לדלתות הזזה מיוצרת באיטליה.​

16000
16000

מנעול מרכזי סטנדרטי לדלת זכוכית.​ מיועד לדלתות 8-12 מ"מ ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

16100
16100

אביזר נגדי למנעול מרכזי סטנדרטי לדלת זכוכית. ​ מיועד לדלתות 8-12 מ"מ ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

58500
58500

מנעול פינתי סטנדרטי לדלת זכוכית מיועד לדלתות 8-12 מ"מ ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

ידית מנעול עם לשונית "נשר" כולל ידית חרוטה.

לדלתות הזזה מיוצרת באיטליה.

מנעול מרכזי סטנדרטי לדלת זכוכית.

מיועד לדלתות 8-12 מ"מ

ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

אביזר נגדי למנעול מרכזי סטנדרטי לדלת זכוכית.

מיועד לדלתות 8-12 מ"מ

ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

מנעול פינתי סטנדרטי לדלת זכוכית

מיועד לדלתות 8-12 מ"מ

ניתן לקבל את האביזר עם כיסוי נירוסטה או 'טבעי'.

OX 233

OX 232

OX 280A

 14600

סדרת מנעולים קטנים

מנעול צילינדר או עם כפתור (פריט 14700)

המיובאים מאיטליה.

מנעול עם לשונית קפיצית מיוצר באיטליה מתאים למנעול חשמלי עם זמזם.​

מנעול עם לשונית "נשר" לדלתות הזזה מיוצר באיטליה.

אביזר נגדי למנעול לשונית "נשר".​

מיוצר באיטליה.

OX 233
OX 233

אביזר נגדי למנעול לשונית "נשר".​ מיוצר באיטליה.

OX 232
OX 232

מנעול עם לשונית "נשר" לדלתות הזזה מיוצר באיטליה.

​OX 280A
​OX 280A

מנעול עם לשונית קפיצית מיוצר באיטליה מתאים למנעול חשמלי עם זמזם.​

14600
14600

סדרת מנעולים קטנים מנעול צילינדר או עם כפתור (פריט 14700) המיובאים מאיטליה.

OX 283

OX 281A

MC270L

זויתן נעילה עם זמזם חשמלי.

מיוצר באיטליה.

אביזר נגדי בקבוע זכוכית עם זמזם חשמלי.

מיוצר באיטליה.

מנגנון אלקטרומגנט המותאם גם לדלתות זכוכית ללא מסגרת, כוללל לקבוע זכוכית עליון לדלת.

OX 283
OX 283

זויתן נעילה עם זמזם חשמלי.​ מיוצר באיטליה.

OX 281A
OX 281A

אביזר נגדי בקבוע זכוכית עם זמזם חשמלי. מיוצר באיטליה.

​MC270L
​MC270L

מנגנון אלקטרומגנט המותאם גם לדלתות זכוכית ללא מסגרת, כוללל לקבוע זכוכית עליון לדלת.

DL-041

DL-042

16190

16090

נגדי למנעול חובק לדלתות זכוכית עד לעובי 10 מ"מ. מיוצר באיטליה.

מנעול חובק לדלתות זכוכית עד לעובי​ 10 מ"מ. מיוצר באיטליה.

DL-041
DL-041

נגדי למנעול חובק לדלתות זכוכית לעובי 8-12 מ"מ. כסוי הנגדי מנירוסטה.

DL-042
DL-042

מנעול חובק לדלתות זכוכית לעובי 8-12 מ"מ. כסוי המנעול מנירוסטה.

16190
16190

נגדי למנעול חובק לדלתות זכוכית עד לעובי 10 מ"מ. מיוצר באיטליה.

16090
16090

מנעול חובק לדלתות זכוכית עד לעובי​ 10 מ"מ. מיוצר באיטליה.

מנעול חובק לדלתות זכוכית לעובי 8-12 מ"מ.

כסוי המנעול מנירוסטה.

נגדי למנעול חובק לדלתות זכוכית לעובי 8-12 מ"מ.

כסוי הנגדי מנירוסטה.