press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

ציר זכוכית זכוכית בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת.

לסידרה שני גדלים:

TJ-021-90 (זכוכית 8-12מ"מ) 

לכנפיים עד לרוחב 80 ס"מ ומשקל 45 ק"ג.

TJ-202 (זכוכית 10-14 מ"מ)

לכנפיים עד לרוחב 110 ס"מ

ציר קיר זכוכית בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת. 

לסידרה שני גדלים:

TJ-012B-180 (זכוכית 8-12מ"מ)

לכנפיים עד לרוחב 80 ס"מ ובמשקל 45 ק"ג.

TJ-203 (זכוכית 10-14 מ"מ)

לכנפיים עד לרוחב 100 ס"מ ובמשקל 65 ק"ג.

ציר תחתון בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת.

לכנפיים במשקל של עד 100 ק"ג ורוחב של 1050 מ"מ.

 

ציר תחתון הדראולי ללא חציבה ברצפה. בעל ברגי כוונון למהירות הסגירה.

מיוצר באיטליה חברת Speedy

FRENUM

Tj 109E.100

Tj-021-90/202

משאבת רצפה "נמוכה" מיועדת לכנפיים עד לרוחב 800-1500 מ"מ ומשקל 150 ק"ג.

משאבת רצפה צרה מיוצרת באיטליה.

עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה.

מיועדת לדלתות אקסצנטריות הנפתחות באופן מלא ל 180° עד לרוחב כנף 105 ס"מ)

משאבת רצפה מיוצרת באיטליה.

עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה.

בעלת ממדים "צנועים".

מתאימה לכנפיים עד לרוחב 110 ס"מ

משאבת רצפה מיוצרת באיטליה.

עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה.

למשאבה שלושה דגמים:

YELLOW עבור דלתות עד לרוחב 80 ס"מ

RED עבור דלתות עד לרוחב 110 ס"מ

Black מיועדת לדלתות עד לרוחב 140 ס"מ

M-60

M-25

FS-003/4/5

KS-3000

Tj-012B-180/203
Tj-012B-180/203

​​ציר קיר זכוכית בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת. לסידרה שני גדלים: TJ-012B-180 (זכוכית 8-12מ"מ) לכנפיים עד לרוחב 80 ס"מ ובמשקל 45 ק"ג. TJ-203 (זכוכית 10-14 מ"מ) לכנפיים עד לרוחב 100 ס"מ ובמשקל 65 ק"ג.

press to zoom
Tj-021-90/202
Tj-021-90/202

ציר זכוכית זכוכית בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת. לסידרה שני גדלים: TJ-021-90 (זכוכית 8-12מ"מ) לכנפיים עד לרוחב 80 ס"מ ומשקל 45 ק"ג. TJ-202 (זכוכית 10-14 מ"מ) לכנפיים עד לרוחב 110 ס"מ

press to zoom
Tj109E.100
Tj109E.100

ציר תחתון בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת. לכנפיים במשקל של עד 100 ק"ג ורוחב של 1050 מ"מ.

press to zoom
FRENUM
FRENUM
press to zoom
FS-003
FS-003

משאבת רצפה "נמוכה" מיועדת לכנפיים עד לרוחב 1000 מ"מ ומשקל 100 ק"ג.

press to zoom
KS-3000
KS-3000

​​משאבת רצפה צרה מיוצרת באיטליה. ​עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה. ​ מיועדת לדלתות אקסצנטריות הנפתחות באופן מלא ל 180° עד לרוחב כנף 105 ס"מ)

press to zoom
M-25
M-25

משאבת רצפה מיוצרת באיטליה. עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה. למשאבה שלושה דגמים: YELLOW עבור דלתות עד לרוחב 80 ס"מ RED עבור דלתות עד לרוחב 110 ס"מ Black מיועדת לדלתות עד לרוחב 140 ס"מ

press to zoom
M-60
M-60

משאבת רצפה מיוצרת באיטליה. עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה. בעלת ממדים "צנועים". מתאימה לכנפיים עד לרוחב 110 ס"מ

press to zoom
משאבות רצפה
צירים הידראולים

Tj-012B-180/203