top of page

ציר זכוכית זכוכית בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת.

לסידרה שני גדלים:

TJ-021-90 (זכוכית 8-12מ"מ) 

לכנפיים עד לרוחב 80 ס"מ ומשקל 45 ק"ג.

TJ-202 (זכוכית 10-14 מ"מ)

לכנפיים עד לרוחב 110 ס"מ

ציר קיר זכוכית בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת. 

לסידרה שני גדלים:

TJ-012B-180 (זכוכית 8-12מ"מ)

לכנפיים עד לרוחב 80 ס"מ ובמשקל 45 ק"ג.

TJ-203 (זכוכית 10-14 מ"מ)

לכנפיים עד לרוחב 100 ס"מ ובמשקל 65 ק"ג.

ציר תחתון בעל מערכת הדראולית פנימית לסגירה במהירות מבוקרת.

לכנפיים במשקל של עד 100 ק"ג ורוחב של 1050 מ"מ.

 

ציר תחתון הדראולי ללא חציבה ברצפה. בעל ברגי כוונון למהירות הסגירה.

מיוצר באיטליה חברת Speedy

FRENUM

Tj 109E.100

Tj-021-90/202

M-60

M-25

FS-003/4/5

KS-3000

משאבות רצפה
צירים הידראולים

Tj-012B-180/203

ציר קיר זכוכית הדראולי.

ניתן לכיוון מהירות סגירה.

מיוצר ב CASMA ITALIA

בעל תוי התקינה האירופאים

עם בקרת איכות לחצי מליון מחזורי פעילות.

ניתן להזמין בגוונים רבים.

ציר קזכוכית זכוכית הדראולי.

ניתן לכיוון מהירות סגירה.

מיוצר ב CASMA ITALIA

בעל תוי התקינה האירופאים

עם בקרת איכות לחצי מליון מחזורי פעילות.

ניתן להזמין בגוונים רבים.

LATUS 4LLXS

LATUS 4LVXS

משאבת רצפה "נמוכה" מיועדת לכנפיים עד לרוחב 800-1500 מ"מ ומשקל 150 ק"ג.

משאבת רצפה צרה מיוצרת באיטליה.

עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה.

מיועדת לדלתות אקסצנטריות הנפתחות באופן מלא ל 180° עד לרוחב כנף 105 ס"מ)

משאבת רצפה מיוצרת באיטליה.

עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה.

בעלת ממדים "צנועים".

מתאימה לכנפיים עד לרוחב 110 ס"מ

משאבת רצפה מיוצרת באיטליה.

עברה תקינה של 2 מליון (!) מחזורי עבודה.

למשאבה שלושה דגמים:

YELLOW עבור דלתות עד לרוחב 80 ס"מ

RED עבור דלתות עד לרוחב 110 ס"מ

Black מיועדת לדלתות עד לרוחב 140 ס"מ

bottom of page