top of page
Folding G

Folding G

DHSH-04

DHSH-04

DHSH-04

DHSH-04

DHSH-03

DHSH-03

DHSH-03

DHSH-03

Folding-G

מערכת יחודית לדלתות מתקפלות.

 האביזרים תוכננו במיוחד לדרישות המערכת.מיוצרים מנירוסטה 316 ומעובדים ידנית.

בכדי להבטיח גימור מושלם עובר כל אביזר עשרות פעמים ליטוש והברקה.

אין במערכת אביזרי ציר המותקנים במרכז הכנפיים.

כל אביזרי המערכת, אחידים בצורתם ומורכבים בחלקם העליון והתחתון בלבד של הכנפיים.

אביזרי המערכת הינם צירים הכוללים בתוכם את המכלולים השונים.

לכן, למערכת מראה נקי נטולה אביזרים במרכזה.

בנוסף, כשהכנפיים מקופלות - מקבילות לחלוטין אחת לשניה.

זאת תודות לתכנון המיוחד של הצירים.

bottom of page