Pico MiniMo

מערכת הזזה איכותית ביותר - תוצרת גרמניה. מערכת תליה לדלתות הזזה במשקל 50 ק"ג, 75 ק"ג וכבדות במשקל עד 150 ק"ג. מערכת הגלגלות סמויה במסילה עליונה מינימלית (במידות 60X60 מ"מ בלבד). מסילות הסעה עליונה עם או בלי קבוע צד.