Visiostar

צירים מסדרת VISIOSTAR​​​ - מיוצרים בחברת בוטיק בצרפת צירים מנימליסטים שטוחים בהתקנה מיוחדת, בולטים מקו הזכוכית ב 1.5 מ"מ בלבד (!) עם ברגים נסתרים כך שלאחר ההתקנה פני השטח חלקים מכל הכיוונים.